Nejčastější dotazy

Co to je rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka je ujednání, díky kterému je možné řešit případný spor před rozhodcem či rozhodci, namísto nestranného soudu. Rozhodčí doložky byly s oblibou využívány právě v úvěrových a leasingových smlouvách, což v praxi znamenalo, že pokud se dlužník dostal do problémů se splácením, rozhodce neprodleně vydal tzv. „rozhodčí nález“, hned poté přišel na řadu exekutor, který obvykle zabavil a prodal i to málo, co dlužníkovi ještě zbylo.

 

 

 

Jak poznat neplatnou rozhodčí doložku?

Neplatná rozhodčí doložka je taková, kde není transparentní mechanismus výběru rozhodce, který bude případný spor rozhodovat. Typicky se jedná o případ, kdy má rozhodce určit firma poskytující rozhodcům servis a předmětné rozhodčí řízení má probíhat dle pravidel této firmy. Příkladné znění takové rozhodčí doložky:

 

 

 

Co znamená zastavení exekuce?

Pokud je na základě neplatné rozhodčí doložky vydán rozhodčí nález a na základě toho je vedena exekuce, je tato exekuce vedena protiprávně! Takovou protiprávní exekuci umíme ZDARMA zastavit! Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012 by měly být všechny exekuce vedené na základě neplatné rozhodčí doložky zastaveny!