Co to je rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka je ujednání, díky kterému je možné řešit případný spor před rozhodcem či rozhodci, namísto nestranného soudu. Rozhodčí doložky byly s oblibou využívány právě v úvěrových a leasingových smlouvách, což v praxi znamenalo, že pokud se dlužník dostal do problémů se splácením, rozhodce neprodleně vydal tzv. „rozhodčí nález“, hned poté přišel na řadu exekutor, který obvykle zabavil a prodal i to málo, co dlužníkovi ještě zbylo.

Výše popsaný proces rozhodčího řízení  i  následné exekuce probíhal velmi rychle a člověk, který nemohl v termínu uhradit smluvenou splátku, se tak rázem ocitl v exekuci, bez možnosti vyjednání splátkového kalendáře, bez možnosti si v přiměřené době zajistit peníze odjinud.

 

Chci zastavit exekuci