Co znamená zastavení exekuce?

Pokud je na základě neplatné rozhodčí doložky vydán rozhodčí nález a na základě toho je vedena exekuce, je tato exekuce vedena protiprávně! Takovou protiprávní exekuci umíme ZDARMA zastavit! Podle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012 by měly být všechny exekuce vedené na základě neplatné rozhodčí doložky zastaveny!

Stačí zplnomocnit našeho advokáta a bude za Vás podán návrh na zastavení exekuce z důvodu neplatného rozhodčího nálezu. Po zastavení exekuce pak nastává zcela nová situace, protože úvěrová firma se dále nemůže již ničeho domáhat. Poté je možné po exekutorovi zpět vymáhat peníze, které byly v této protiprávní exekuci zabaveny.

 

Celý text Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 958/2012

 

Chci zastavit exekuci

Zdroj: Salvia Kraken