► CHCI ZASTAVIT EXEKUCI ◄

Mnoho úvěrových společností ve svých smlouvách používalo tzv. „rozhodčí doložku“, což znamenalo, že v případě sporu dlužníka s úvěrovou společností (zejména nezaplacení dlužné částky či úroků), nerozhodoval nestranný soud, ale sjednaný rozhodce. Pokud se dlužník dostal do problémů se splácením, rozhodce neprodleně vydal tzv. „rozhodčí nález“, hned poté přišel na řadu exekutor, který obvykle zabavil a prodal i to málo, co dlužníkovi ještě zbylo. Výše popsaný proces probíhal velmi rychle a člověk, který nemohl v termínu uhradit smluvenou splátku, se tak rázem ocitl v exekuci, bez možnosti vyjednání splátkového kalendáře, bez možnosti si v přiměřené době zajistit peníze odjinud.

Většina těchto rozhodčích doložek je však neplatných!

Jestliže je rozhodčí doložka neplatná, je neplatný i následně vydaný rozhodčí nález. Je-li na základě tohoto rozhodčího nálezu vedena exekuce, je vedena protiprávně a na základě toho ji umíme zastavit. Můžeme pomoci také v případě, kdy vaše exekuce proběhla a je ukončená, a to vysouzením náhrady škody, která vám vznikla.

Naše pomoc může znamenat:

  • exekuce, která je proti Vám vedená, bude zastavena,
  • všechny exekučně zabavené věci a peníze Vám budou vráceny,
  • už nemusíte nikomu nic platit, případně bude Váš dluh výrazně ponížen! *

Jak to funguje ?

Pokud máte zájem o využití našich služeb, nejprve prosím vyplňte níže uvedený formulář. My nezávazně posoudíme, zda lze i Vaše exekuce zastavit, případně vysoudit Vaše peníze zpět.

 

Vyplněním a odesláním následujícího formuláře se zdarma a nezávazně dozvíte, zda je i ve Vašem případě možné exekuci zastavit, případně získat odškodnění z exekuce již proběhlé.

 

* (hvězdička) - povinný údaj, nutno vyplnit pro úspěšnou registraci

Vaše osobní údaje

Vaše kontaktní údaje

Kontaktní adresa

E-mail / telefon

Údaje o exekuci

Přílohy

Disponujete-li podklady k exekuci, která proti Vám je (byla) vedena, prosím nahrejte je níže v elektronické podobě. Těmito podklady se myslí zejména rozhodčí nález, návrh na nařízení exekuce, exekuční příkaz atd…

+ přidat další přílohu

Ostatní

Kontrola

Kód pro ověření

 

* Váš původní dluh už může být splacen, protože se poníží o náklady vymáhání (náklady na advokáta a exekutora), tyto náklady totiž vznikly v souvislosti s neoprávněnou exekucí, proto je po Vás nemůže nikdo chtít. Váš dluh může být podstatně ponížen nebo dokonce zcela anulován, z důvodu promlčení původní dlužné částky. Možností je celá řada, všechny výhodné pro Vás.

 

To vše nabízíme ZDARMA, veškerou práci nám bude muset proplatit společnost, která proti Vám neoprávněnou exekuci vedla.