Průlomová judikatura k rozhodčím doložkám

Usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2524/16

31. října 2016 | Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jaromíra Jirsy jako soudce zpravodaje a soudců Jana Musila a Vladimíra Sládečka o ústavní stížnosti společnosti Home Credit a. s. se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, zastoupené Mgr. Vladimírem Uhdem, advokátem se sídlem v Praze 1, Klimentská 1207/10, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2016, č. j. 32 Co 48/2016-250, takto:

 

 

 

Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 33 Cdo 68/2014

21. ledna 2015

 

 

 

Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 958/2012  

10. července 2013 | Dotčené předpisy: § 243b odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009 do 31.12.2012, § 268 odst. 1 písm. h) o. s. ř., § 269 odst. 1 o. s. ř., § 52 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb., § 39 obč. zák., § 13 předpisu č. 216/1994Sb. ve znění do 31.03.2012

 

 

 

Usnesení Nejvyššího soudu, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010

11. května 2011