Exekuce naruby. Kellnerova nizozemská firma AB 4 je v exekuci

29. ledna 2018, 10:34 | Pražský advokát našel cestu, jak obrátit proti nejbohatšímu Čechovi jeho zbraně. Jedna z firem skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera skončila minulý týden v exekuci kvůli banální částce 4429 korun. Pro podnik, který patří nejbohatšímu člověku v zemi, nejde z finančního hlediska o velký problém. Kuriózní případ, kdy si firma a dlužník prohodili role, je ale přesto důležitý – ukazuje na slabé místo splátkových firem a dává naději stovkám tisíc předlužených lidí, že by mohli něco ušetřit.

Exekuční případ se týká malé, veřejnosti dosud neznámé firmy AB 4, kam skupina Petra Kellnera odkládala úvěry, s jejichž vymáháním byly potíže. U specialistů z AB 4 tak skončil v roce 2012 i muž z Ostravska, který měl u jiné Kellnerovy firmy Home Credit půjčeno 49 tisíc korun a přestal splácet. K vymáhání posloužila takzvaná rozhodčí doložka, tehdy běžná součást úvěrových smluv, podle níž se spory neřeší u normálního soudu, ale před soukromým rozhodcem. Jde o podobný princip jako třeba u velkých arbitráží. Rozhodci měli být pojistkou, že z rutinního sporu o dluh nebude zbytečně dlouhý proces. Praxe však ukázala, že pro klienty nešlo o moc výhodný postup. Rozhodci šli úvěrovým firmám na ruku a přiráželi si k dlužným částkám často neúměrné poplatky. Nejvyšší soud proto ve dvou verdiktech z let 2011 a 2013 vyhlásil, že rozhodčí nálezy jsou neplatné. Později je zakázal i zákon. Případ z Ostravy se řešil právě v letech 2011–2013, kdy praxe ještě nebyla úplně vyjasněná. Když klient neplatil, Kellnerova firma se podle starých zvyklostí obrátila na rozhodce a ten poslal muže do exekuce, kde dluh spolu s úroky a všemi výlohami a poplatky nabobtnal na 109 tisíc korun. To, co vypadalo jako bezvýchodná situace, však vzápětí nabralo nečekaný obrat k lepšímu. Dlužníka se ujal pražský právník, který teď řeší tyto kauzy ve velkém. Postup AB 4 napadl u soudu a vyhrál s tím, že rozhodčí nálezy jsou přece podle judikatury Nejvyššího soudu jen „cár papíru“, těžko by tedy měl někdo platit za něco, co z těchto nálezů plyne.

Teď je řada na vás

Právník takto dosáhl toho, že soud exekuci na ostravského klienta zrušil a dluh se tím vrátil na původních 49 tisíc korun plus 15 tisíc za úroky, nic víc. Soud také nařídil Kellnerově firmě uhradit náklady za advokátní služby. Právě tato odměna činí v úvodu zmíněných 4429 korun. V AB 4 ji odmítli vyplatit s tím, že peníze se započítají proti zbytku klientova dluhu, podle právníka však klient po odpuštění exekučních a dalších výloh zaplatil vše, co měl, takže žádný dluh neexistuje. Tento spor se nejspíš ještě bude řešit. Právník ale vzal původní soudní příkaz na zaplacení 4429 korun a poslal do AB 4 kvůli této částce exekutora, který minulý týden exekuční příkaz skutečně vydal. Nelze zaručit, že ve sporu nenastane ještě nějaký další zvrat. Kellnerovi právníci se nechtějí vzdát. „Budeme chtít zrušit exekuci na AB 4. Zvažujeme i další právní kroky,“ říká mluvčí Home Creditu Milan Tománek, který hájí postup firmy tím, že jasno ohledně rozhodčích doložek bylo v roce 2013 a že nyní se nepoužívají. Právní zástupce dlužníka však žádný zvrat nečeká. Podobných případů, jako je ten z Ostravy, prý úspěšně vyřešil přes dva tisíce a může jich být ještě mnohem víc. Když s kolegy sondoval počet sporných exekucí v soudních databázích přes zákon o svobodném přístupu k informacím, došel minimálně ke stonásobku. „Musí se jen ozvat,“ říká Právník.

Zdroj: Respekt