Chtěli za akcie ArcelorMittal moc a nemají nic

15. ledna 2011 | Praha - Pět tisíc akcionářů společnosti ArcelorMittal Ostrava naletělo na začátku loňských letních prázdnin na dopis neziskového sdružení a ještě nyní se pokouší vymoci své peníze zpět. Dosud není jisté, kde nakonec skončí 200 milionů korun. Někteří menšinoví podílníci ostravských hutí ArcelorMittal uvěřili, že jim sdružení Centrum Consultant Finance (CCF) vymůže vyšší částku za prodej akcií. Jiné zmátly dvojznačné formulace, které naznačovaly, že by bez spolupráce se sdružením mohli přijít o všechno. Poté, co loni uviděli pořad Reportéři ČT, chtěli od spolupráce odstoupit, ale sdružení se lákavých zisků nechce jen tak vzdát.

„Nejčernější vize je taková, že o akcie mohu přijít a že za ně neobdržím ani žádné peníze,“ uvedl loni v srpnu akcionář Ivo Polášek. Od té doby se podle něj nezměnilo nic, protože peníze, které měl dostat zaplacené za akcie ArcelorMittalu, nepřišly.

Akcionáři kývli na nabídku CCF s vidinou vyššího zisku

Postižení drobní akcionáři v časovém presu tehdy reagovali na dopis od neziskového sdružení CCF, které jim rozeslalo podezřelou nabídku. Ostravské sdružení akcionářům v dopise nabídlo, že když postoupí práva na akcie na jejich sdružení, mohou v budoucnu dosáhnout většího zisku. A to v případě, že se podaří za akcie vysoudit vyšší protiplnění, než jsou v současné době schválené čtyři tisíce korun za akcii. Tuto částku pro akcionáře v červnu schválila valná hromada firmy.

 

V dopise je navíc uvedena věta, která zřejmě vyvolala obavy u celé skupiny akcionářů: „Dovolujeme si upozornit, že pokud ve výše uvedené lhůtě neodešlete návratový list, možnost výplaty finančních prostředků za postoupené pohledávky zaniká.“ Mnozí si tedy odnesli „ponaučení“, že přijdou nejenom o možnost získat nějaký doplatek, ale i o původní částku čtyři tisíce korun.

 

Složitá právnická mluva v podstatě zastírala, že minoritní akcionář souhlasí, že peníze za akcie nebudou vyplaceny jemu osobně, ale právě sdružení CCF. Sdružení se naproti tomu zavázalo, že se bude snažit vysoudit na ArcelorMittalu větší než čtyřtisícovou částku za akcii, kterou pak minoritním akcionářům vyplatí. Ovšem kdyby sdružení chtělo minoritní akcionáře skutečně zastupovat, jejich postoupené pohledávky vůbec mít nemuselo.

Řada akcionářů neuspěla s výpovědí zastupování od CCF

Spousta minoritních akcionářů po čase prohlédla a chtěla odstoupit od smlouvy. Proto poslali do CCF návratový list. Ovšem velké části lidí, které ČT kontaktovala, sdružení nevyhovělo. ArcelorMittal se tak uchýlil k obvyklému postupu: uložil peníze do soudní úschovy a až soud rozhodne, komu mají být vyplaceny. Ve hře je celkem 222 milionů, které buď dostanou minoritní akcionáři, nebo sdružení CCF.

 

Pokud by nakonec peníze z pohledávek získalo přece jen sdružení CCF, mělo by se podle svých slibů soudit s ArcelorMittal o výši náhrady, a tu pak stejně vyplatit minoritním akcionářům. Jakýkoli soudní spor s minoritními akcionáři tak postrádá smysl.

 

Sdružení CCF se v současnosti potýká nejen s trestním oznámením, ale jej vyšetřuje také Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality pro podezření z podvodu. Pokud však soud nerozhodne ve stanovené lhůtě tří, nejvýše však čtyř let, mohlo by se stát, že peníze složené v soudní úschově získá český stát.

Zdroj: ČT24