ÚS: Exekutor musí uhradit náklady za protiprávně vedenou exekuci

12. července 2017, 09:17 | Ústavní soud dal dnes ve svém nálezu za pravdu muži, proti němuž úvěrová společnost SMART Capital vedla protiprávní exekuci na základě neplatného rozhodčího nálezu. Stěžoval si na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který rozhodl, že mu firma nemusí platit náklady na advokáta.

Případ se dotýká rozhodčích doložek, kdy si věřitelé sami určovali arbitra. Tuto praxi ukončil 11. května 2011 Nejvyšší soud, který v usnesení prohlásil rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách za neplatné. "Obecné soudy si od tohoto data musely být vědomy skutečnosti, že rozhodčí doložky jsou neplatné, a proto nikdy nemohou založit pravomoc rozhodce k vydání exekučního titulu," píše se v dnešním usnesení.

 

Nález Ústavního soudu by měl sjednotit rozhodovací praxi soudů a exekutorů, která se často lišila. V řadě případů bylo rozhodnuto i tak, že náklady na zastavení protiprávní exekuce měl zaplatit člověk, který byl obětí protiprávní exekuce. Rozhodnutí Ústavního soudu by mělo takové rozhodování omezit. 

 

Zdroj: ČTK