< zpět na kauzy

PROLUX Consulting

ProluxSpolupracující advokát našeho spolku zastupoval také klienty „realitní“ kanceláře PROLUX Consulting, kteří byli poškozeni nekalými praktikami této společnosti.

PROLUX Consulting nebyla ve skutečnosti ani realitní kancelář, jak se vždy zpočátku tvářila, nezabývala se totiž zprostředkováním prodeje nemovitostí, jak je u realitních kanceláří obvyklé.

Hlavní činností této kanceláře bylo sjednávání schůzek s lidmi, kteří chtěli prodat nemovitost na základě lživého tvrzení, že jim na nabízenou nemovitost sehnali kupce. Na sjednanou schůzku však dorazí pouze makléř bez slibovaného zájemce, na což vždy předem připravenou výmluvu a většinu klientů tím alespoň pro první schůzku uklidní. Následuje předem nacvičená schůzka, kdy si makléř díky své upovídanosti a nacvičených gest získá klientovu důvěru. Poté přichází na řadu pravý účel celé schůzky, a to podpis smlouvy. Makléř vždy tvrdí, že se jedná pouze o nezávazný formulář pro účely inzerce a zároveň ujistí klienta, že pokud si nemovitost prodá sám, či prostřednictvím jiné realitní kanceláře, nehrozí mu žádné sankce. A důvěřivý klient tento „nezávazný formulář“ bez přečtení podepíše, k čemuž dopomáhá fingovaný spěch makléře, musí na další schůzku atd… Po podpisu makléř navodí atmosféru zmatku a rychle zmizí, klientovi nenechá ani kopii formuláře, a ten si tak nadále myslí, že podepsal pouze nezávazný formulář.

Onen nezávazný formulář byla ve skutečnosti smlouva, která klienty PROLUXU zavazovala uhradit této společnosti 6 % z prodejní ceny nemovitosti, minimálně však 19.500,- Kč, a to i v případě, kdy si tuto nemovitost prodá klient sám, případně ji prodá jiná realitní kancelář.

Za tyto nekalé praktiky udělila Česká obchodní inspekce společnosti PROLUX Consulting pokutu ve výši 5 miliónů korun, což podvedeným klientům ale peníze nevrátí.

Také jste této společnosti naletěli? Kontaktujte nás a my vám pomůžeme!