Náprava křivdy. Oběti protiprávních exekucí se mohou domáhat nápravy

25. září 2017, 10:01 | Dlužníkům, na které byla v minulosti uvalena protiprávní exekuce, svitla naděje. Cestu k nápravě otevřel Nejvyšší soud. Sto tisíc skončených exekucí, sto tisíc životních příběhů. Většinou smutných, ovšem nyní s malým ohýnkem plápolající naděje. Nejvyšší soud České republiky otevřel svým rozhodnutím z léta cestu k miliardám, o které lidé přišli při protiprávních exekucích. Jedná se přitom o případy již ukončené úplným vymožením. Nejvyšší soud se zabýval případem občana, na kterého v roce 2011 společnost Profi Credit Czech uvalila exekuci. V roce 2015 dlužník všechno uhradil, takže exekuce byla ukončena. Neprávem pronásledovaný dlužník se však nehodlal vzdát. Obrátil se na právníky a zjistil, že o peníze přišel na základě neplatného rozhodčího nálezu, kteří zjistili, že zpětné zastavení již skončené protiprávní exekuce nebylo dosud Nejvyšším soudem judikováno

Zvrat ve vývoji kauzy

Chybějící judikatura se projevovala v tom, že před některými soudy lidé uspěli, a před jinými nikoliv. I to byl důvod, proč případ pokračoval dovoláním k Nejvyššímu soudu. Tato vysoká soudní instance nyní potvrdila, že zpětně zastavena může být i již vymožená exekuce, neboť poškozenému se nenabízí jiná možnost ochrany, jak napravit vzniklý protiprávní stav. Princip právní jistoty nemůže přebít právo poškozeného na nápravu nespravedlnosti. Nyní se tato nespravedlnost napravuje a postižení mají možnost požadovat vrácení prostředků.

 

Zastavením exekuce by postižený občan měl dostat zpátky vše, co zaplatil exekutorovi na nákladech.

Koupení rozhodci

Některé společnosti si totiž nechávaly od rozhodců přiznávat nezákonné úroky z prodlení, astronomické obchodní úroky (i přes sto procent za rok) či nemravné smluvní pokuty. To všechno dluhy obrovsky nafukovalo a lidé končili v dluhové pasti. Soukromí rozhodci měli z rozhodování pro úvěrové společnosti a banky výnosný byznys, je tedy zřejmé, že neměli důvod bránit práva obyčejných lidí, ale naopak, konali v zájmu svých chlebodárců. Rozhodčí doložky tak vedly do dluhové pasti pro nemravné pokuty. 

Zdroj: Deník