< zpět na kauzy

arcelor1.pngArcelor Mittal

Jedná se o mediálně známou kauzu bývalých minoritních akcionářů ostravského Arcelor Mittalu, z nichž přes pět tisíc neodolalo naoko lákavé nabídce společnosti CENTRUM CONSULTANT FINANCE, za kterou stojí dnes trestně stíhaný podnikatel Martin Horák.

CENTRUM CONSULTANT FINANCE lákala minoritní akcionáře na vymožení vyšší částky za odebrané akcie a tuto „výhodnou“ nabídku časově podmínila tak, aby si případný zájemce nebyl schopen zjistit další skutečnosti a jednal v časové tísni. Smlouva, kterou bylo nutné podepsat, se však od slibů této nekorektní společnosti diametrálně lišila. Namísto minoritních akcionářů měla peníze za akcie dostat zmiňovaná společnost. Díky takovýmto smlouvám měla CENTRUM CONSULTANT FINANCE na Arcelor Mittalu vyinkasovat 242 miliónů korun, které by jinak šly právě minoritním akcionářům.

Když došlo na placení, společnost Arcelor Mittal si nebyla jista, komu vlastně peníze vyplatit, neboť smlouvy, na základě kterých se CENTRUM CONSULTANT FINANCE domáhala peněz, shledala jako podezřelé, stejně jako celou požadovanou transakci. Z důvodů pochybností o tom, komu vlastně tyto peníze náleží, bylo 242 miliónů složeno do soudní úschovy.

Získání peněz ze soudní úschovy mimosoudní cestou bylo pro bývalé akcionáře téměř nemožné, CENTRUM CONSULTANT FINANCE totiž bojkotovala veškeré snahy o vyřešení této situace a reálně hrozilo, že peníze propadnou státu. Mnoho akcionářů mělo v úschově částku, kterou by náklady na advokáta převýšily, tudíž by se jim samostatné soudní vymáhání ani nevyplatilo. Proto náš spolek, tou dobou známý jako Sdružení podvedených akcionářů, o.s. zorganizoval hromadnou žalobu, při které se náklady na advokátní služby výrazně snížily a najednou se vyplatilo každému akcionáři, aby se soudně domáhal svých peněz a tím učinil spravedlnosti zadost.

V této kauze jsme byli 100% úspěšní, soudní úschova byla odblokována a soud nyní postupně vyplácí všechny akcionáře. Dle informací soudu by měli do konce roku 2014 dostat své peníze všichni.